‡
 

سومین سمینار ارتباط بنگاه های اقتصادی و دانشگاه
سخنران : جناب آقای دکتر سید مصطفی صفوی محل برگزاری : دانشگاه اصفهان زمان برگزاری : 18/3/90 ساعت 10 الی 12
دومین سمینار ارتباط بنگاه های اقتصادی و دانشگاه
سخنران : جناب آقای دکتر سید مصطفی صفوی محل برگزاری : دانشگاه صنعتی اصفهان ، سالن سمینار دانشکده مهندسی مواد زمان : یکشنبه 10/11/1389 ساعت 12-10
سمینار ارتباط بنگاه های اقتصادی و دانشگاه
به منظور برقراري ارتباط دانشگاه و بنگاه هاي اقتصادي اولين گام با برگزاري سميناري با عنوان "ارتباط دانشگاه و بنگاه هاي اقتصادي" در محل دانشگاه مالك اشتر برگزار شد.

اخبار

دومین سمینار ارتباط بنگاه های اقتصادی و دانشگاه
سخنران : جناب آقای دکتر سید مصطفی صفوی محل برگزاری : دانشگاه صنعتی اصفهان ، سالن سمینار دانشکده مهندسی مواد زمان : یکشنبه 10/11/1389 ساعت 12-10

سومین سمینار ارتباط بنگاه های اقتصادی و دانشگاه
سخنران : جناب آقای دکتر سید مصطفی صفوی محل برگزاری : دانشگاه اصفهان زمان برگزاری : 18/3/90 ساعت 10 الی 12

مطالب برگزیده

سمینار ارتباط بنگاه های اقتصادی و دانشگاه
به منظور برقراري ارتباط دانشگاه و بنگاه هاي اقتصادي اولين گام با برگزاري سميناري با عنوان "ارتباط دانشگاه و بنگاه هاي اقتصادي" در محل دانشگاه مالك اشتر برگزار شد.

سمینار مقاله اساسنامه مسابقات ملی مهندسی معکوس 

 
 
پيوند هاي مرتبط

 مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان

دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد